HỖ TRỢ CỦA CHÚNG TÔI

03-07-2014
Công ty là môi trường trẻ trung và năng động, với một phạm vi cung cấp sản phẩm thương hiệu Beninca - Italy rất rộng trên toàn lãnh thổ Việt Nam, Công ty luôn sẵn sàng mở cửa cho sinh viên mới tốt nghiệp trong các ngành khác nhau về (tự động hóa, cơ khí chế tạo, maketting...)
 
QUY TRÌNH LỰA CHỌN
Việc lựa chọn bắt đầu với việc gửi hồ sơ ứng tuyển các vị trí tuyển dụng tới phóng nhận sự.
Lưa chọn các hồ sơ cá nhân đã quan tâm.
Tiếp theo là một cuộc phỏng vấn về chuyên môn vị trí ứng tuyển
Khi các ứng viên đáp ứng được các yêu cầu đề ra, họ sẽ được chọn và là một thành viên của Công ty
 
 

Tìm kiếm

Đăng nhập - Đăng ký