Chi tiết sản phẩm

ONE.2WB

Mô tả
Bộ thu phát 2 kênh tần số 433.92 MHz .Được mã hóa và bảo mật cao tầm hoạt động trong phạm vi 100 mét.
ONE.2WB

Tìm kiếm

Đăng nhập - Đăng ký